Програмни модули

Модули за обработка на библиотечните фондове:

Модули за обслужване на читатели:

Модули за представяне на библиотечните фондове (издателска дейност):

Модули за фактографска информация:

Модули за обмен на данни:

Модули за търсене в библиотечните фондове:

Модули за управление на програмата и работата в библиотеката:

Модули за конвертиране на данните в различни формати:

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.