Библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин
– първата регионална библиотека в България, внедрила радиочестотна идентификация

С подкрепата на всички наши партньори повече от 30 години съвместна дейност!

Към 01.01.2021 г.- 416 библиотеки в България ползват „Автоматизирана Библиотека“

НОВИНИ

ХХVIII есенен семинар „АБ – днес и утре“ – Благоевград 2021 – ОТЛОЖЕН ЗА ПРОЛЕТТА НА 2022 г., ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ 7.9.2021

Библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин
– първата регионална библиотека в България, внедрила радиочестотна идентификация

01.01.2021 – 416 библиотеки в България ползват програмен продукт „Автоматизирана Библиотека“

за нас

Основни дейности

Разработване на приложен софтуер:

– Автоматизирана библиотека;
– Автоматизирана книжарница;
– Търговия със стоки, складово стопанство;
– Разработване на интернет страници и приложения;
– По поръчка.

Търговия:

– Компютри, принтери, компютърни аксесоари, офис техника;
– Ремонт и модернизация на компютри;
– Консумативи за работата в библиотеките (библиотечни фиши, сигнатурни и инвентарни етикети и др.)

Консултантски услуги

в областта на системното програмно осигуряване:

Локални мрежи – инсталиране и настройка;
– Връзка с различни видове касови апарати;
– Генериране на баркодове, работа с баркод четци;
– Инсталиране и настройка на системен софтуер.

Рекламна и издателска дейност

Библиотеки в България,

работещи с програмен продукт

Автоматизирана библиотека

– библиотечен софтуер на РС-ТМ ООД

Към 1 януари 2021 г. програмен продукт АБ работи в 416 библиотеки:

  • 67 университетски или техни филиали
  • 13 регионални
  • 64 училищни
  • 272 градски, читалищни и други
Области

клиенти

Университетски библиотеки
Включително и отдалечени филиали на университетите
67
библиотеки
Регионални библиотеки
от областните центрове на България
13
библиотеки
Градски, читалищни
общински и специализирани библиотеки, музеи и фирми
272
библиотеки
Училищни библиотеки
Професионални и профилирани гимназии, ОУ и СУ
64
библиотеки