С подкрепата на всички наши партньори отбелязваме 30 години съвместна дейност!

Бъдете здрави и наздраве!

Към 01.01.2020 г.- 407 библиотеки в България ползват „Автоматизирана Библиотека“

НОВИНИ

ХХVII есенен семинар „АБ – днес и утре“ – Стара Загора 2020

01.01.2020 – 407 библиотеки в България ползват програмен продукт „Автоматизирана Библиотека“

Висше училище по телекомуникации и пощи работи с АБ

за нас

Основни дейности

Разработване на приложен софтуер:

– Автоматизирана библиотека;
– Автоматизирана книжарница;
– Търговия със стоки, складово стопанство;
– Разработване на интернет страници и приложения;
– По поръчка.

Търговия:

– Компютри, принтери, компютърни аксесоари, офис техника;
– Ремонт и модернизация на компютри;
– Консумативи за работата в библиотеките (библиотечни фиши, сигнатурни и инвентарни етикети и др.)

Консултантски услуги

в областта на системното програмно осигуряване:

Локални мрежи – инсталиране и настройка;
– Връзка с различни видове касови апарати;
– Генериране на баркодове, работа с баркод четци;
– Инсталиране и настройка на системен софтуер.

Рекламна и издателска дейност

Библиотеки в България,

работещи с програмен продукт

Автоматизирана библиотека

– библиотечен софтуер на РС-ТМ ООД

Към 1 януари 2020 г. програмен продукт АБ работи в 407 библиотеки:

  • 67 университетски или техни филиали
  • 13 регионални
  • 62 училищни
  • 265 градски, читалищни и други
Области

клиенти

Университетски библиотеки
Включително и отдалечени филиали на университетите
67
библиотеки
Регионални библиотеки
от областните центрове на България
13
библиотеки
Градски, читалищни
общински и специализирани библиотеки, музеи и фирми
265
библиотеки
Училищни библиотеки
Професионални и профилирани гимназии, ОУ и СУ
62
библиотеки