Автоматизирана Библиотека (АБ)

Програмен пакет на фирма РС-ТМ, създаден през 1990 г. Това е единственият софтуер за цялостна автоматизация на библиотечните процеси, разработен изцяло у нас.
Модулният принцип, на който работи програмният продукт, прави възможно поетапното автоматизиране на библиотеките.
В системата АБ информацията се въвежда веднъж, но се използва многократно и многоцелево.

гордеем се с

постигнатото

Важно!

Гаранционна поддръжка на програмен продукт АБ – 12 месеца.

Срок на обучение – до 4 работни дни – за сметка на фирма РС-ТМ.

Няма такси при инсталиране на модулите на компютрите в библиотеката.

Цената не зависи от броя на компютрите и плащането може да бъде разсрочено при закупуване на някой от основните модули.

Често задавани

въпроси

Как мога да закупя програмни модули от АБ?

Програмен продукт Автоматизирана библиотека работи на самостоятелен компютър и в локална мрежа.

АБ има над 30 програмни модула, които работят независимо един от друг и могат да се закупуват по отделно, по избор на съответната библиотека в зависимост от спецификата и изискванията й.

Единственото изключение е задължителното закупуване на първия програмен модул Класификатори. Настройка. Сервиз,  който се ползва от всички останали. Този модул поддържа 45 класификатора (речници, номенклатури), осигурява пълен набор от сервизни функции като осигуряване и възстановяване на електронните каталози, защита от неоторизиран достъп, система от пароли и много други сервизни функции, както и пълна документация в електронен вид.

    Всяка библиотека сама решава кои модули да закупи. Това става със сключването на договор за закупуване на АБ.

    За допълнителни въпроси, които бихте искали да поставите, се обърнете към екипа ни.

Как мога да закупя библиотечни фиши и етикети с баркод инвентарни номера?

Библиотечни фиши 900 бр./пакет                   – Цена: 72,00 лв. с  ДДС

Етикети с баркод инвентарни номера            – Цена: 1 етикет – 0,072 лв. с включено ДДС (един лист – 65 баркода – 4,68 лв. с ДДС )

Баркод етикетите са по 65 броя на лист. Моля, когато поръчвате да съобразявате количеството!

Поръчки се приемат на електронния адрес на фирмата  pc-tm@pc-tm.eu с точни данни за фактура.

Как да подновя абонамента си за модули на програмен продукт АБ?

Абонаментната поддръжка на модули от АБ, както и на други програмни продукти е 12 месеца от датата на инсталирането им на компютрите на клиента. За този период фирмата се ангажира да отговаря безплатно на текущи въпроси на клиента си, като решава и настъпили проблеми с нарушаване нормалното функциониране на инсталираните софтуерни програми. В абонаментната поддръжка влиза и двудневна командировка на сътрудници на фирмата за инсталиране, обучение и поддръжка на системите за своя сметка. В абонаментната поддръжка не влизат доработки на продуктите по специфични изисквания на клиента, както и решаването на хардуерни и други софтуерни проблеми.

За тези, на които абонаментният срок е изтекъл, тези условия са невалидни. При желание от страна на клиент за подновяване на абонамента, същият се заплаща с 50% увеличение.

Абонаментът може да се поднови със сключването на договор за абонаментна поддръжка на АБ или АБ УЕБ, като условията в него могат да се променят по взаимно съгласие на двете страни. Линкове за изтегляне на договорите за абонаментна поддръжка се намират в секцията на сайта “АВТОМАТИЗИРАНА БИБЛИОТЕКА”.


Допълнителни софтуерни и хардуерни услуги, които не са предмет на този договор, се заплащат от АБОНАТА:

  • Цената за един работен час е 50,00 лв. без ДДС;
  • При необходимост от присъствие на място при абоната, извън София, разходите за командировка.