Помощна информация

При самостоятелно опознаване възможностите на програмата АБ, неизбежно е сблъскването с някои не съвсем ясни от пръв поглед неща. Помощна информация за програмата може да се получи от главното меню ⇒ Помощ във всеки програмен модул. Тя дава общи сведения за работата с програмата АБ и спецификите, свързани с използването на отделните модули.

Помощната информация не дава елементарни знания за работа в Windows среда и текстовите редактори, които се ползват от програмата, затова потребителите трябва да имат начална компютърна грамотност.

Основни инструкции за работа с АБ

Основните положения, които трябва да се спазват при работа с програмния продукт “Автоматизирана библиотека” могат да бъдат изтеглени от тук.