EMail ABServer

Модулът автоматизира процесите по извличане, компресиране, предаване и декомпресиране на данни от АБ интернет каталози.

Модулът е основа на автоматизирания обмен на библиографска информация между библиотеките, работещи с АБ. Разработен е като самостоятелна програма, която работи като системна услуга, и е съвместим с останалите модули на АБ, версия 2017.
С цел подобряване на комуникациите и обмена на библиографски записи между библиотеките, фирма РС-ТМ ООД подарява модула на всяка една библиотека, работеща с АБ, публикувала каталога си в интернет и позволила на други библиотеки да теглят записи от него.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.