Своден каталог на библиотеки, работещи с АБ

  • Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/absvoden/ 
  • Състои се от над 185 хиляди записа
  • Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

В него засега са включени електронните каталози на:

Регионална библиотека “Любен Каравелов” – Русе
Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров” – Шумен
Библиотека при Шуменски университет “Константин Преславски”
Читалищна библиотека “Родина” – Стара Загора
Читалищна библиотека “Цар Борис III” – София

  • Осигурена е система  за включване на нови библиотеки в сводния каталог по тяхно желание
  • Разработена е технология за автоматизирано актуализиране на каталога с най-новите записи на библиотеките
  • Каталогът предоставя препратки към електронните каталози на библиотеките участнички
  • Извеждане на информация коя книга в коя библиотека се намира