Сервизни функции

 Модулът включва:

  • Архивиране и осигуряване на въвежданата информация на локален компютър или сървер;
  • Синтактична проверка за записите от класификаторите или базите;
  • Проверка за дублирани текстове в класификаторите;
  • Замяна на един текст от базите или класификаторите с друг;
  • Сервизни функции, коригиращи базата след спиране на ток;
  • Други сервизни функции, осигуряващи стабилна работа на базата данни.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.