Прехвърляне от сериите и ретро базите на НБКМ

Модулът позволява търсене и зареждане на записи от Националната библиография – серии 1, 5 и 6, както и Ретроконверсията на НБКМ за периодите 1878 – 1944; 1945 – 1969; 1970 – 1990.

Предоставя се възможност да се избират отделни или група от записи от изброените бази, които могат да бъдат допълнени и редактирани спрямо нуждите на библиотеката и зареждани в основната база на конкретната библиотека.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.