Кадри. Управление на библиотеката

Модулът поддържа база от данни за служителите на библиотеката и техните документи, касаещи длъжностни характеристики, молби за отпуски, заповеди за наказания и др.

Прави справки за работата на библиотекарите. Ръководителят на библиотеката има възможност да се информира за броя на обработените библиотечни единици от всеки един служител, броя на обслужените читатели и др. Изходите от справките в модула се генерират в 2 варианта: за директно отпечатване на принтер и във вид на графика, като се ползва програмата Microsoft Excel.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.