Информационно обслужване в локална мрежа

Модулът осигурява достъп за справки до електронния каталог на библиотеката от всички потребители, включени в локалната мрежа на институцията.

Признаците, по които може да се търси информация за библиотечните документи, са: Всички думи; Заглавия; Автори; Предметни рубрики; Ключови думи; УДК; Тематични рубрики; За него/За нея; Географски понятия; ISBN/ISSN; Издателства; Колективни автори; Източник периодика.

Модулът позволява справките да се извеждат в различен формат: Списък; Кратко библиографско описание; Пълно библиографско описание.

Прави се избор при необходимост на хронологичния обхват на справката. Тя може да бъде сортирана във възходящ или низходящ ред по редна дума, заглавие, година на издаване, регистрация.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.