Интернет каталог

Модулът предоставя възможност за показване и търсене на информация в интернет каталозите на библиотеки, работещи с АБ.

Признаците, по които може да се търси информация за библиотечните материали, са: Всички думи; Заглавия; Автори; Предметни рубрики; Ключови думи; УДК; Тематични рубрики; За него / За нея; Географски понятия; ISBN/ISSN; Издателства; Колективни автори.

Модулът позволява справките да се извеждат в различен формат: Списък; Кратко библиографско описание; Пълно библиографско описание.

Прави се избор при необходимост на хронологичния обхват на справката. Тя може да е сортирана във възходящ или низходящ ред по редна дума, заглавие, година на издаване, регистрация.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.