Сканиране

Модулът управлява процесите на сканиране, конвентиране и запис на пълния текст на библиотечния документ към електронния му запис в базата данни на библиотеката.

Използват се възможностите на програмата Fine Reader (OCR-програма, служеща за разпознаване на сканиран текст или текст от графични формати).

Видео

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.