Обработка на дисертации, дипломни работи

Модулът обхваща всички библиотечни процеси
по комплектуването и обработката на фонд Дисертации или дипломни работи.

Ползва изградените класификатори, като по време на обработка същите могат да се актуализират. На базата на въведените основни данни за дисертациите, системата генерира Инвентарна книга и КДБФ. Дава се възможност за описание и на дипломни работи. По всяко време на обработката може да се визуализира каталожната катртичка на съответния запис и при необходимост да се направят корекции. Модулът притежава своя търсеща част, която дава богати възможности за справки на оператора. Предлага набор от сервизни функции за поддържане на системата.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.