Летописи

Модулът автоматизира всички библиотечните процеси, свързани с изграждане на електронната картотека Летописи на библиотеката и предлага сервизни функции за нейното поддържане: въвеждане на фактографска информация за известни събития, предоставяне на библиографска информация за тях.

Модулът активно ползва изградените класификатори, като по време на обработка същите могат да се актуализират. Притежава своя търсеща част, която дава богати възможности за справки.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.