Информационни бюлетини

Информационният бюлетин, създаден чрез модула на АБ, е библиографски списък в HTML формат на извадка от притежавани от дадена библиотека документи, структуриран по определен начин и снабден със справочен апарат.

В модула са предоставени богат набор от параметри за управление на изхода:

  • Възможност за отсичане на извадка от бюлетина, като се задава начална и крайна дата;
  • Възможност за номериране (изключване на номерирането) на документите в бюлетина от произволно зададен начален номер;
  • Различно подреждане на изхода (сортировка) – кирилицата да се сортира преди латиницата; да се включи сортировка по хронология и вид на библиотечния материал и всякакви комбинации при подредбата по изброените признаци;
  • Изходът на бюлетина може да е във вид на Списък, Кратко или Пълно библиографско описание;
  • Предоставена е възможност за генериране на библиографски показалци (индекси) по Автори, Заглавия, Предметни рубрики, Ключови думи, Географски понятия, За него/за нея.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.