Библиографии

С този модул се подготвят библиографиите, които библиотеките издават.

Над всяка библиография се работи поотделно, настройват се полета, класификатори и справки според необходимостта. Има възможност за зареждане на записи от електронния каталог на библиотеката или от електронните бази на НБКМ (серии и ретроконверсия). Програмата извежда библиографията не само като справка, а и с предпечатната подготовка на основното тяло и показалците.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.