Обработка на периодични издания

abperiodМодулът обхваща всички библиотечните процеси по 

комплектуването и обработката на фонд Периодични издания.

 

Модулът автоматизира дейностите, свързани с организацията на библиотечните фондове от вестници, списания, бюлетини и периодични сборници, и предлага сервизните функции за тяхното поддържане.

Ползва изградените класификатори, като по време на обработка същите могат да се актуализират. На базата на въведените основни данни за периодичните издания, системата генерира Инвентарна книга и КДБФ. По всяко време на обработката може да се визуализира каталожната картичка на съответния запис и при необходимост да се направят корекции. Модулът притежава своя търсеща част, която дава богати възможности за справки на оператора.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.