Back to News
други

На 14 март 2013 г. отдел „Методичен” на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив и Фирма „PC-TM” ООД – София организираха Работна среща на потребителите на  Програмен продукт АБ от област Пловдив.
Направена бе демонстрация на подобренията и новите решения в модулите на АБ и бяха представени успешни практики, реализирани от фирмата, в библиотеки – партньори от страната.
Предоставена бе възможност на библиотекарите да зададат въпроси, възникнали от личната им практика при работата с Програмен продукт АБ.