Разработки

Програмни продукти

Разработването, внедряването и поддръжката на приложни софтуерни решения е основното направление в дейността на фирма РС-ТМ ООД.

Поискайте специална оферта за Вашата институция! Свържете се с нас!

Библиотеки
Програмен продукт “Автоматизирана библиотека” работи в над 400 университетски, регионални, читалищни, общински, градски, училищни и ведомствени библиотеки.

Списък на библиотеките можете да видите тук.

Други клиенти

Програмните ни продукти Контрол на решенията, Складово стопанство и Социално подпомагане се ползват през годините от различни фирми и институции.

В голяма част от тях, освен за внедряване на софтуер, фирмата е работила и в следните направления: инсталиране на локални мрежи, търговия с компютърна и офис техника, разработване на интернет страници и др.