Семинари

 • От 2007 г. РС‑ТМ ООД не изпраща писмени покани за пролетните и есенните семинари АБ – днес и утре. Поканите се изпращат само на електронните адреси на библиотеките;
 • Пролетните работни срещи се провеждат ежегодно в периода между 20 април и 30 май;
 • Есенните семинари са през последната седмица на м. септември;
 • Конкретната информация за датите на провеждане на семинарите, работната програма, настаняването на участниците, таксата за участие и др. се публикува на страницата на РС‑ТМ ООД;
 • Броят на участниците в семинарите не е ограничен.
Пролетни работни срещи
 • Ловеч 2015
  Ловеч 2015
 • Ловеч 2015
  Ловеч 2015
 • Ловеч 2015
  Ловеч 2015
Семинари на обучители

“Семинари на обучители” – мероприятия, организирани и финансирани от “РС-ТМ” ООД.

“Обучители” –  библиотекари, които са добре запознати с компютърните технологии, а в същото време владеят библиотечната работа до най-малки детайли. Те са представители на библиотеки от различни региони на България.

Цел на семинарите:

 1. Обмен на знания и полезна информация между програмистите на “РС-ТМ” ООД и библиотекарите;
 2. Библиотекарите придобиват статут на “обучители”. Когато библиотека от региона има нужда от обучение – ползва услугите на регионалния обучител.

Проведени са 8 семинара в различни региони на България.

С мощното навлизане на интернет в работата на програмистите и библиотекарите, необходимостта от тези семинари намалява. При съвременните условия, директният контакт между разработчици и библиотекари е възможен с помощта на компютърните технологии. Прекият контакт е ефикасен и по никакъв не оскъпява общуването.