Семинари

  • От 2007 г. РС‑ТМ ООД не изпраща писмени покани за пролетните и есенните семинари АБ – днес и утре. Поканите се изпращат само на електронните адреси на библиотеките;
  • Пролетните работни срещи се провеждат ежегодно в периода между 20 април и 30 май;
  • Есенните семинари са през последната седмица на м. септември;
  • Конкретната информация за датите на провеждане на семинарите, работната програма, настаняването на участниците, таксата за участие и др. се публикува на страницата на РС‑ТМ ООД;
  • Броят на участниците в семинарите не е ограничен.