Интернет каталози

Ретроконверсия на НБКМ

Ретроконверсията на НБКМ за периода 1878 – 1991

Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/abretro/

Съдържа повече от 220 хиляди записа.

Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

Каталог на университетските библиотеки (КУБ)

Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/abkub
Състои се от над 310 000 записа
Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

Своден каталог на библиотеки, работещи с АБ

Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/absvoden
Състои се от над 185 000 записа
Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

Каталози на библиотеки, работещи с АБ

Повече от 100 библиотеки, работещи с АБ, са представили електронните си каталози в интернет

виж тук

Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от някои от каталозите и да ги зареждат в своите електронни каталози

Своден каталог на Университетски библиотеки - Североизточна България

Интернет адрес: https://library.uni-ruse.bg/abss/
Състои се от над 135 000 записа