Библиотеки в Чужбина,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (12)

БКИ – Берлин (Чужбина)
БКИ – Братислава (Чужбина)
БКИ – Будапеща (Чужбина)
БКИ – Варшава (Чужбина)
БКИ – Виена (Чужбина)
БКИ – Лондон (Чужбина)
БКИ – Москва (Чужбина)
БКИ – Париж (Чужбина)
БКИ – Прага (Чужбина)
БКИ – Рим (Чужбина)
БКИ – Скопие (Чужбина)
Българска църква – Одрин (Чужбина)