Библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин
– първата регионална библиотека в България, внедрила радиочестотна идентификация:

  1. Защита на библиотечния фонд – контролна врата с RFID идентификация; автоматизирано отчитане на посещенията в библиотеката;
  2. Машина за самообслужване – заемане и връщане на библиотечни документи без участие на библиотекар;
  3. RFID станции за запис и презапис на тагове и автоматизирано обслужване на читатели;
  4. Цялостно обвързване на RFID технологията с библиотечния софтуер АБ.