Социално подпомагане

Продуктът е разработен по заявка на центровете за социални грижи в общините Триадица, Оборище, Подуене, Кремиковци и Лозенец.

Програмният продукт е развит в следните основни направления:

  • Социално подпомагане

– Парични помощи
– Парични помощи за телефони на инвалиди
– Помощи по УНР
– Помощи за ортопедични средства
– Целево подпомагане
– Социално подпомагане за градски транспорт
– Удостоверения за НК БДЖ
– Помощи за лекарства

  • Социален патронаж

Продуктът подпомага регистрирането на молбите на гражданите за социално подпомагане в общините, като следи за тяхната коректност. След съответните решения на социалните работници, изчислява размера на паричните помощи. Следи за неудовлетворените молби и причините за това. Притежава богат набор от обработки и справки, улесняващ социалните работници. Има вграден модул за връзка с национаните бази.