Складово стопанство

В началото на това програмно приложение стои поръчка от счетоводството на хотел “Шератон” – София към РС-ТМ ООД за разработване на програма за следене на наличностите от стоки и храни. Последните се доставят в хотела на едро, закупени от различни доставчици, разпределят се между заведенията и ресторантите на хотела и се изписват в различни форми: – стока -> стока (вътрешен трансфер между заведенията); стоки -> полуфабрикат (от едно заведение се предава към друго заготовка от една или повече стоки за правене на основно ястие); стоки + полуфабрикати -> основни ястия (готови за консумиране основни ястия).

В този си вариант Складово стопанство не е чисто складова програма. В нея е заложен рецептурник на приготвяните ястия и продукти, благодарение на който могат да се следят влизащите и изразходваните стоки, независимо от преработката, извършена върху тях. На входа на програмата се подава информация за:
– количествата заприходени стоки и продукти със съответните им цени на придобиване;
– количествата на продадените стоки, независимо дали те са променили вида си и съответните продажни цени.

След като се извършат съответните обработки от Складово стопанство на изхода се получава богата информация за себестойността на стоките и рецептите, печалбата, начислените данъци, реализацията по заведения, складове и др.
В програмата са заложени и елементи на счетоводно отчитане. При въвеждането на информацията за стоките се задават и съответните счетоводни сметки. Чрез този механизъм в края на работния ден се получават не само аналитични резултати за наличностите от стоки и продукти, но и стойностни (синтетични) по съответните сметки.

В следващите години Складово стопанство претърпя нова модификация – заработи с валутни цени. Програмата беше доразработена за специфичните нужди на Юнитрейд-Х, официален вносител на Фолксваген за България. Основните допълнения се изразяват в:
– следене на наличностите в един вид валута;
– следене на голяма номенклатура от стоки (приблизително 200 000 позиции);
– възможност за обобщаване и правене на вътрешни заявки и поръчки към доставчиците;
– издаване на всички документи при продажбата – данъчни и опростени фактури, дебитни и кредитни известия;
– връзка с различни касови апарати за издаване на касови бележки, генериране и разпечатване на приходни и разходни касови ордери;
– разработване на отделен програмен модул за следенето на поръчките за ремонт на автомобили в сервиза на фирмата. Освен, че се издават всички гореописани документи, програмата отчита труда на монтьорите и прави предложение за работните им заплати.

По-късно, модификации на програмата последователно са работили или все още работят в различни фирми:
– Булспорт – представител на Lacoste;
– Прити шоп – вносител на много от световно известните производители на козметика;
– Санекс – един от крупните вносители на санитарен фаянс в България;
– Фотосвят – представител на Кодак;
– Фрекълз – представител на Фулмарк, вносител на аксесоари и консумативи за компютри и принтери.

Основните подобрения на продукта:
– разпознава и генерира баркодове на стоките;
– ценовите листи на стоките могат да се задават в повече от една валута;
– работи под управлението на всички по-популярни локални мрежи.