Контрол на решенията

Продуктът е разработен по заявка на отдел Деловодство на БДЖ.

Регистрира входящата и изходяща поща, всички писма и документи и поставените в тях въпроси и задачи за изпълнение. Подсказва за предстоящите за изпълнение задачи, тези, които не са изпълнени в срок, както и причините за това. Разполага с богат набор от различни сравки.

Работи на локален компютър и в мрежа.