Автоматизирана книжарница

От 15 септември 1998 в книжарница “Отец Паисий” – Пловдив работи програмен продукт Автоматизирана Книжарница (АК), разработка на РС-ТМ. Това е интегрирана програмна среда, обединяваща технологиите на програмните продукти Автоматизирана Библиотека и Складово Стопанство.

Комплексът от програми АК работи в локална мрежа и е предназначен да автоматизира напълно дейностите, извършвани в книжарницата. Освен програмните модули за цялостно описание на книгите, което се прави по БДС, е добавена складова и частично счетоводна програма, които следят наличностите от стоки в обектите, реализацията по клиенти, задълженията към доставчиците и др.

Програмният продукт прави връзка с касов апарат. По този начин, автоматизирано се издават фактури, дебитни и кредитни известия, касови бележки. В края на всеки работен ден програмите дават разнообразни справки за реализацията като се следят както освободените, така и облагаемите с ДДС сделки.

АК е предвиден за работа с баркодове и съответните четци (скенери). Програмите могат да превърнат идентификатора на всяка продавана стока в щрих код (баркод), който се ползва при продажбите. Това изключително много улеснява търговията и свежда до минимум грешките, значително съкращава времето, необходимо за инвентаризация на обекта.

Друга положителна черта, заложена при разработването на продукта, е възможността следенето на стойностните наличности да се отчита във валутни единици, различни от български лев. Програмата позволява да се зададват продажните цени на стоките във валута, като в момента на продажбата те се превръщат в тяхната левова равностойност и всички документи се издават съгласно българските закони.

Освен чисто икономическите аспекти, заложени в продукта, той притежава доста богат набор от средства за подготовка и издаване на печатни издания. Книжарница “Отец Паисий” издаде в края на 1999 г. първия брой на каталога “Всичко за книгата”. В него са включени 3858 библиографски описания на книги, продавани в книжарницата. Може да се каже, че издаването на каталога е 90% автоматизирано и се извършва с АК. В изданието е включен богат набор от показалци – именен, авторски, на издателствата и др., които се генерират автоматично. Всеки, който се е занимавал с предпечатна подготовка и издателска дейност, се е сблъсквал с техническите трудности при издаването на каталог с библиографска информация.

Освен показалците, за които стана дума по-горе, библиографското описание на книгите има стандартни пунктуационни знаци, които се поставят автоматично. Всички тези рутинни и неприятни дейности са избегнати с помощта на АК. Продуктът в много голяма степен облекчва правенето на издания, готови за влизане в печатница за масово тиражиране, или за по-малки тиражи чрез ксерографиране. Пример за това е ежемесечният бюлетин Бюлетин “Всичко за книгата”, издаван от книжарницата. Освен икономически и издателски функции в АК са заложени и програмни модули, облекчаващи потребителя при търсенето на литература. С помощта на тези средства има възможност да се реализира сложно търсене по всеки елемент от библиографското описание и комбинации от тях в базата данни. Програмите за информационно обслужване са достъпни за ползване от всяка работна станция (персонален компютър) в структурата на локалната мрежа. Всеки потребител, влязъл в книжарницата, може да се възползва от тези услуги с помощта на персонала.

За териториално отдалечените любители на книгата РС-ТМ ООД разработи програмен модул за търсене на информация в базата данни на книжарницата чрез Интернет. Може да се направи запитване за книги по следните признаци: Автор, Заглавие, УДК индекс, Предметна рубрика и ISBN.
След като получите резултатите от Вашето информационно запитване към базата от данни, можете да направите заявки за закупуване на следните стоки и услуги, предлагани от книжарницата:

  • книги;
  • каталожни картички;
  • информационни записи.

Доставката се извършва на адрес, посочен от клиента или в книжарницата.
Заплащането на услугите се осъществява чрез пощенски запис, банков превод или в брой.