Автоматизираната библиотечна система работи в над 380 библиотеки от страната и е съобразена с всички стандарти за описание на библиотечни единици.

Предимства: 

  • Мрежов и локален режим на работа;
  • Последователно включване на избрани от Вас модули;
  • Заявяване и обработка на изброените по модули фондове;
  • Разпечатване на каталожни фиши, стандартни счетоводни справки, тематични бюлетини и други изходи по Ваше желание;
  • Работа с баркод при обслужване на читателите;
  • Използване на информационно-търсещите модули;
  • Удобни за клиента начини на плащане – разсрочено, лизинг.