Библиотеки в област Шумен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (15)

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен
ШУ – Педагогически факултет – гр. Шумен
ШУ – Чуждоезикова читалня – гр. Шумен
РБ „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен
ЧБ „Асен Златаров 1872“ – гр. Шумен
ЧБ „Боян Пенев 1949“ – гр. Шумен
ЧБ „Стилян Чилингиров 1963“ – гр. Шумен
ЧБ „Тодор Петков 1963“ – гр. Шумен
ЧБ „Добри Войников 1856“ – гр. Шумен 
Военен клуб – гр. Шумен
ЧБ „Развитие 1874“ – гр. Велики Преслав
ЧБ „Пробуда 1871“ – гр. Върбица
ЧБ „Христо Ботев 1872“ – гр. Нови пазар
ЧБ „Братство 1860“ – гр. Смядово
 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово