Библиотеки в област Шумен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (16)

 

ШУ – Педагогически факултет – Шумен
ШУ – Чуждоезикова читалня – Шумен
ШУ “К. Преславски” – Шумен

РБ “Стилиян Чилингиров” – Шумен

НЧ “Братство 1860” – Смядово (обл. Шумен)
НЧ “Пробуда 1871” – Върбица (обл. Шумен)
НЧ “Христо Ботев 1872” – Нови пазар (обл. Шумен)
НЧ “Развитие 1874” – Велики Преслав (обл. Шумен)
НЧ ”Асен Златаров 1872” – Шумен
НЧ ”Боян Пенев 1949” – Шумен
НЧ ”Добри Войников 1856” – Шумен
НЧ ”Стилиян Чилингиров 1963” – Шумен
НЧ ”Тодор Петков 1963” – Шумен

СУ “Св. св. Кирил и Методий” – Смядово (обл. Шумен)

Военен клуб – Шумен
Художествена галерия “Елена Карамихайлова” – Шумен