Библиотеки в област Стара Загора,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (16)

РБ „Захарий Княжески“ – гр. Стара Загора
Тракийски университет – Педагогически факултет – гр. Стара Загора
Тракийски университет – Медицински факултет – гр. Стара Загора
Тракийски университет – Медицински колеж – гр. Стара Загора
ЧБ „Родина“ – гр. Стара Загора
ЧБ „Св. Климент Охридски 1858“ – гр. Стара Загора
Регионален исторически музей – гр. Стара Загора
ЧБ „Възраждане“ – с. Калояновец, общ. Стара Загора 
Фондация „Миньо Балкански“ – с. Оряховица, общ. Стара Загора
ЧБ „Пейчо Минев“ – с. Братя Даскалови
Общинска библиотека при Дом на културата „Енергетик“ – гр. Гълъбово
ЧБ „Развитие 1878“ – с. Дълбоки
ЧБ „Пробуда 1869“ – гр. Мъглиж
ЧБ „Напред 1903“ – гр. Павел баня
ЧБ „Просвета 1915“ – гр. Раднево
ЧБ „Пейо К. Яворов 1867“ – гр. Чирпан