Библиотеки в област Стара Загора,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (20)

Тракийски университет – Медицински колеж – Стара Загора
Тракийски университет – Медицински факултет – Стара Загора
Тракийски университет – Педагогически факултет – Стара Загора

РБ “Захарий Княжески” – Стара Загора

Библиотека “Родина” – Стара Загора
Дом на културата – Гълъбово (обл. Стара Загора)
НЧ “Възраждане 1927” – с. Калояновец (обл. Стара Загора)
НЧ “Напред 1903” – Павел баня (обл. Стара Загора)
НЧ “Пейчо Минев 1905” – с. Братя Даскалови (обл. Стара Загора)
НЧ “Пробуда 1869” – Мъглиж (обл. Стара Загора)
НЧ “Просвета 1915” – Раднево (обл. Стара Загора)
НЧ “Развитие 1878” – с. Дълбоки (обл. Ст.Загора)
НЧ “Св. Климент Охридски 1858” – Стара Загора
НЧ “Христо Танев – 2020” – Стара Загора
НЧ “П. К. Яворов 1867” – Чирпан (обл. Стара Загора)
Общинска библиотека „Алдин Алдинов” – Раднево (обл. Стара Загора)

Исторически музей – Стара Загора
Литературно-художествен музей “Чудомир” – Казанлък (обл. Стара Загора)
ЛНПМ “Шипка – Бузлуджа” – Казанлък (обл. Стара Загора)
Фондация “Миньо Балкански” – Оряховица (обл. Стара Загора)