Библиотеки в област Сливен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (1)


Дом за деца лишени от родителски грижи “Мария Роза” – с.Асеновец (обл.Сливен, общ.Н.Загора)