Библиотеки в област Разград,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (3)

 

Русенски университет “А. Кънчев” – филиал – Разград

НЧ “Просвета – 1883” – с. Гецово (обл. Разград)
НЧ “Слънчев лъч 1902” – с. Островче (обл. Разград)