Библиотеки в област Разград,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (1)

РУ „А. Кънчев“ – Технологичен колеж, филиал – гр. Разград