Библиотеки в област Пловдив,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (36)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив
Технически университет – гр. Пловдив
Медицински университет – гр. Пловдив
Аграрен университет – гр. Пловдив
Университет за хранителни технологии – гр. Пловдив
Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) – гр. Пловдив
ЧБ „Шалом Алехен 1945“ – гр. Пловдив
ЧБ „Алеко Константинов 1954“ – гр. Пловдив
ЧБ „Възраждане 1983“ – гр. Пловдив
ЧБ „Христо Г. Данов 1904“ – гр. Пловдив
ЧБ „Съвременник 1986“ – гр. Пловдив
ЧБ „Иван Вазов 1931“ – гр. Пловдив
ЧБ „Младост 1983“ – гр. Пловдив
ЧБ „Петко Р. Славейков 1908“ – гр. Пловдив
ЧБ „Захарий Стоянов 1984“ – гр. Пловдив
ЧБ „Бъдеще“ – гр. Пловдив
ЧБ „Никола Вапцаров 1928“ – гр. Пловдив
ЧБ „Георги Търнев 1900“ – гр. Пловдив 
Национална търговска гимназия – гр. Пловдив
Педагогическа библиотека – гр. Пловдив
Институт за зеленчукови култури „Марица“ – гр. Пловдив
Сдружение „Общество Път на мъдростта“ (Дом на мъдростта) – гр. Пловдив
ГБ „Паисий Хилендарски“ – гр. Асеновград
ЧБ „Отец Паисий 1876“ – гр. Брезово
ЧБ „Искра 1921“ – с. Калояново
Общинска библиотека – гр. Карлово
ЧБ „Пробуда 1912“ – гр. Кричим
ЧБ „Наука 1919“ – с. Крумово, общ. Родопи, обл. Пловдив
ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1909“ – гр. Куклен
ЧБ „Просвета 1862“ – гр. Перущица
ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1908“ – гр. Раковски
ЧБ „Христо Смирненски 1925“ – гр. Садово 
Професионална гимназия „ген. Владимир Заимов“  – гр. Сопот
ЧБ „Съединение 1875“ – гр. Съединение
ЧБ „Иван Вазов 1904“ – гр. Хисаря
ЧБ „Гео Милев 1907“ – с. Старосел, общ. Хисаря