Библиотеки в област Пловдив,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (40)

 

Аграрен университет – Пловдив
АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
Висше училище по сигурност и икономика – ВУСИ – Пловдив
Медицински университет – Пловдив
ПУ “П. Хилендарски” – Пловдив
Технически университет – Пловдив
Университет за хранителни технологии – Пловдив

Библиотека “Бъдеще” – Пловдив
Градска библиотека “Паисий Хилендарски” – Асеновград (обл. Пловдив)
НЧ “Георги Търнев 1900” – Пловдив
НЧ “Захари Стоянов 1984” – Пловдив
НЧ “Иван Вазов 1931″ – Пловдив – кв.”Коматево”
НЧ “Искра 1921” – с. Калояново (обл. Пловдив)
НЧ “Младост 1983” – Пловдив
НЧ “Н. Й. Вапцаров 1909” – с. Куклен (обл. Пловдив)
НЧ “Наука 1919” – с. Крумово (обл. Пловдив)
НЧ “Никола Й. Вапцаров 1928” – Пловдив
НЧ “Отец Паисий 1876” – Брезово (обл. Пловдив)
НЧ “П. Р. Славейков 1908” – Пловдив
НЧ “Съединение 1875” – Съединение (обл. Пловдив)
НЧ “Тракия – Пловдив – 2008 г.” – Пловдив
НЧ “Христо Ботев 1869” – Калофер (обл. Пловдив)
НЧ “Христо Смирненски 1925” – Садово (обл. Пловдив)
НЧ “Ал. Константинов 1954” – Пловдив
НЧ “Възраждане 1983” – Пловдив
НЧ “Гео Милев 1907” – Старосел (обл. Пловдив)
НЧ “Иван Вазов 1904” – Хисаря (обл. Пловдив)
НЧ “Пробуда 1912” – Кричим (обл. Пловдив)
НЧ “Просвета 1862” – Перущица (обл. Пловдив)
НЧ “Св. Св. Кирил и Методий 1908” – Раковски (обл. Пловдив)
НЧ “Съвременник 1986” – Пловдив
НЧ “Христо Г. Данов 1904” – Пловдив
НЧ “Шалом Алейхем 1945” – Пловдив
Общинска библиотека – Карлово (обл. Пловдив)

Национална Търговска Гимназия – Пловдив
ПГСАГ ” Архитект Камен Петков” – Пловдив
Професионална гимназия “ген. Владимир Заимов” – Сопот (обл. Пловдив)

Институт за зеленчукови култури “Марица” – Пловдив
Педагогическа библиотека – Пловдив
Сдружение “Общество път на мъдростта” – Пловдив