Библиотеки в област Монтана,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (3)

РБ „Гео Милев“ – гр. Монтана
ЧБ „Просвета 1891“ – гр. Брусарци
ЧБ „Постоянство 1856“ – гр. Лом