Библиотеки в област Монтана,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (4)

РБ “Гео Милев” – Монтана

НЧ “Постоянство 1856” – Лом (обл. Монтана)
НЧ “Просвета 1891” – Брусарци (обл. Монтана)

Клисурски манастир “Св. Св. Кирил и Методий” – Вършец (обл. Монтана)