Библиотеки в област Ловеч,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (15)

РБ “Беню Цонев” – Ловеч

НЧ “Бъдеще 1894” – гр. Априлци (обл. Ловеч)
НЧ “Знание 1906” – с. Черни Осъм (обл. Ловеч)
НЧ “Напредък 1908” – с. Борима (обл. Ловеч)
НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1873” – Летница (обл. Ловеч)
НЧ “Пробуда 1930” – с. Голец (обл. Ловеч)
НЧ “Просвета 1905” – с. Дебнево (обл. Ловеч)
НЧ “Развитие 1872” – с. Горско Сливово (обл. Ловеч)
НЧ “Развитие 1931” – Рибарица (обл. Ловеч)
НЧ “Светлина 1895” – гр. Априлци (обл. Ловеч)
НЧ “Светлина 1902” – Шипково (обл. Ловеч)
НЧ “Съзнание 1895” – Луковит (обл. Ловеч)
НЧ “Христо Ботев 1911” – с. Врабево (обл. Ловеч)
НЧ “Наука 1901″ – Ябланица (обл. Ловеч)
НЧ “Съгласие 1896” – Тетевен (обл. Ловеч)