Библиотеки в област Ловеч,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (15)

РБ „Беню Цонев“ – гр. Ловеч
ЧБ „Бъдеще 1894“ – гр. Априлци
ЧБ „Светлина 1895“ – гр. Априлци
ЧБ „Напредък 1908“ – с. Борима, общ. Троян
ЧБ „Христо Ботев 1911“ – с. Врабево, общ. Троян
ЧБ „Просвета 1905“ – с. Дебнево, общ. Троян
ЧБ „Знание 1906“ – с. Черни Осъм, общ. Троян
ЧБ „Светлина 1902“ – с. Шипково, общ. Троян
ЧБ „Пробуда 1930“ – с. Голец, общ. Угърчин
ЧБ „Развитие“ – с. Горско Сливово, общ. Летница
ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1873“ – гр. Летница
ЧБ  „Съзнание 1895“ – гр. Луковит
ЧБ „Съгласие 1896“ – гр. Тетевен
ЧБ „Развитие 1931“ – с. Рибарица, общ. Тетевен
ЧБ „Наука 1901“ – гр. Ябланица