Библиотеки в област Габрово,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (5)

 

Технически университет – Габрово

Градска библиотека – Севлиево (обл. Габрово)
НЧ “П. Славейков 1871” – Трявна (обл. Габрово)

Средно Художествено Училище за прил. изкуства – Трявна (обл. Габрово)

Музей “Дом на хумора и сатирата” – Габрово