Библиотеки в област Габрово,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (4)

Технически университет – гр. Габрово
Градска библиотека – гр. Севлиево
ЧБ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна
Средно Художествено Училище за прил. изкуства – гр. Трявна