Библиотеки в област Велико Търново,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (27)

Великотърновски университет – В. Търново
ВТУ – Американска библиотека – В. Търново
ВТУ – Немска библиотека – В. Търново
ВТУ – Славистичен център – В. Търново
ВТУ- Австрийска библиотека – В. Търново
Институт “Конфуций” – ВТУ – В. Търново
НВУ “Васил Левски” – В. Търново
Стопанска академия – Свищов (обл. В. Търново)
ФБ Балканистичен център – ВТУ – В. Търново
ФБ Изобразителен факултет – ВТУ – В. Търново
ФБ Исторически факултет – ВТУ – В. Търново
ФБ Математика и информатика – ВТУ – В. Търново
ФБ Педагогически факултет – ВТУ – В. Търново
ФБ Православно-богословски ф-т – ВТУ – В. Търново
ФБ Стопански факултет – ВТУ – В. Търново
ФБ Филологически факултет – ВТУ – В. Търново
ФБ Философски факултет – ВТУ – В. Търново

Градска библиотека – Елена (обл. В. Търново)
Градска библиотека – Свищов (обл. В. Търново)
НЧ “Еленка и Кирил Д.Аврамови 1856” – Свищов (обл. В. Търново)
НЧ “Пробуда 1932” – с. Красно Градище (обл. В. Търново)
НЧ “Развитие 1895” – Стражица (обл. В. Търново)
НЧ “Светлина – Царевец 1927” – с.Царевец (обл. В. Търново)
НЧ “Братство 1884” – Павликени (обл. В. Търново)

Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” – Свищов (обл. В. Търново)
СУ “Николай Катранов” – Свищов (обл. В. Търново)
ЧПГ “Американски колеж – АРКУС” – В. Търново