Библиотеки в област Велико Търново,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (24)

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“– гр. Велико Търново
ВТУ – Австрийска библиотека – гр. Велико Търново
ВТУ – Немска библиотека – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Математика и информатика – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Философски факултет – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Стопански факултет – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Педагогически факултет – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Балканистичен център – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Православно-богословски факултет – гр. Велико Търново
ВТУ – ФБ Исторически факултет – гр. Велико Търново
ВТУ – Славистичен център – гр. Велико Търново
ВТУ – Институт „Конфуций“ – гр. Велико Търново
ВТУ – Американска библиотека – гр. Велико Търново
Частна профилирана гимназия „Американски колеж – АРКУС“ – гр. Велико Търново
Градска библиотека – гр. Елена
ЧБ „Братство 1884“ – гр. Павликени
Стопанска академия „Димитър Ценов“ – гр. Свищов
Градска библиотека – гр. Свищов
ЧБ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ – гр. Свищов
СУ „Николай Катранов“ – гр. Свищов
Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – гр. Свищов
ЧБ „Развитие 1895“ – гр. Стражица
ЧБ „Пробуда 1932“ – с. Красно градище, общ. Сухиндол
ЧБ „Светлина – Царевец 1927“ – с. Царевец, общ. Свищов