Библиотеки в област Варна,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (28)

Варненски свободен университет – гр. Варна
Технически университет – гр. Варна
Икономически университет – гр. Варна
Медицински университет – гр. Варна
ШУ – ДИКПО /Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование/ – гр. Варна
Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ (ВВМУ) – гр. Варна
ЧБ „Просвета 1927“ – гр. Варна
ЧБ „Васил Левски 1945“ – гр. Варна
ЧБ „Варненски будители 1926“ – гр. Варна
ЧБ „Христо Ботев 1928“ – гр. Варна
ЧБ „Елин Пелин 1977“ – гр. Варна
ЧБ „Отец Паисий 1934“ – гр. Варна
МГ „д-р Петър Берон“ – гр. Варна
Варненска Морска Гимназия „Св. Николай Чудотворец“ – гр. Варна
8 СОУПЧЕ „Александър С. Пушкин“ – гр. Варна
Първа езикова гимназия – гр. Варна
Български морски квалификационен център – гр. Варна
Детски оздравителен лагер „Радуга“ – СОК „Камчия“ – гр. Варна
ЧБ „Петко Р. Славейков 1901“ – с. Аврен
ЧБ „Светлина 1904“ – с. Белоградец
ЧБ „Пробуда 1928“ – гр. Бяла
ЧБ „Просвета 1905“ – с. Ветрино
ЧБ „Димитър Благоев 1907“ – гр. Вълчи дол
ЧБ „Просвета 1900“ – гр. Девня
ЧБ „Изгрев – 1919 г.-гр.Д.Чифлик“ – гр. Долни Чифлик
ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1896“ – гр. Дългопол
ЧБ „Пробуда 1932“ – с. Цонево, общ. Дългопол
ЧБ „Алеко Константинов 1884“ – гр. Провадия