Библиотеки в област Варна,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (35)

 

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” – Варна 
Висше военноморско училище “Н.Й. Вапцаров” (ВВМУ) – Варна 
Икономически университет – Варна 
Технически университет – Варна 
ШУ – ДИКПО – Варна 

НЧ “Алеко Константинов 1884” – Провадия (обл. Варна)
НЧ “Варненски будители 1926” – Варна
НЧ “Васил Левски 1945” – Варна
НЧ “Виделина 1928” – с. Войводино (обл. Варна)
НЧ “Димитър Благоев 1907” – Вълчи дол (обл. Варна)
НЧ “Елин Пелин 1977” – Варна
НЧ “Изгрев – 1919 г.-гр.Д.Чифлик” – Долни Чифлик (обл. Варна)
НЧ “Искра 1924” – Варна
НЧ “Отец Паисий 1934” – Варна
НЧ “П. Р. Славейков 1901” – с. Аврен (обл. Варна)
НЧ “П. Р. Славейков 1928” – Варна
НЧ “Пробуда 1928” – Бяла (обл. Варна)
НЧ “Пробуда 1932” – с. Цонево (обл. Варна)
НЧ “Просвета 1900” – Девня (обл. Варна)
НЧ “Просвета 1905” – с. Ветрино (обл. Варна)
НЧ “Просвета 1927” – Варна
НЧ “Светлина 1904” – Белоградец (обл. Варна)
НЧ “Съзнание -1926” – Белослав (обл. Варна)
НЧ “Христо Ботев 1928” – Варна
НЧ ”Н. Й. Вапцаров 1896” – Дългопол (обл. Варна)

8 СОУПЧЕ “Александър С. Пушкин” – Варна
Варненска Морска Гимназия “Св. Николай Чудотворец” – Варна
МГ “д-р Петър Берон” – Варна
НУИ “Добри Христов” – Варна
ОУ “Добри Чинтулов” – Варна
ПГ по текстил и моден дизайн – Варна
Първа езикова гимназия – Варна

Български Морски Квалификационен Център (БМКЦ) – Варна
Детски оздравителен лагер “Радуга” – СОК “Камчия” – Варна
ДП “Пристанищна инфраструктура” – Варна