Библиотеки в област Благоевград,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (17)

Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград

РБ “Димитър Талев” – Благоевград

НЧ “15 септември 1903г. – 1909” – Разлог (обл. Благоевград)
НЧ “Братя Миладинови 1914” – Петрич (обл. Благоевград)
НЧ “Никола Вапцаров 1894” – Банско (обл. Благоевград)
НЧ “Никола Йонков Вапцаров 1866” – Благоевград
НЧ “Отец Паисий 1919” – Сандански (обл. Благоевград)
НЧ “Яне Сандански” – Хаджидимово (обл.Благоевград)

3 СУ “Димитър Талев” – Благоевград
5 СУ “Георги Измирлиев” – Благоевград
6 СУ “Иван Вазов” – Благоевград
7 СУ “Кузман Шапкарев” – Благоевград
I СУ “Св. Кл. Охридски” – Сандански (обл. Благоевград)
НХГ “Св. Св. Кирил и Методий” – Благоевград
ПМГ “Акад. Сергей Корольов” – Благоевград
СОУ ”Н.Й.Вапцаров” – Петрич (обл. Благоевград)
СОУИЧЕ “Климент Охридски” – Благоевград