Своден каталог на Университетски библиотеки – Североизточна България

В сводния каталог са включени електронните каталози на:

Библиотека при Русенски университет “Ангел Кънчев”
Библиотека при Шуменски университет “Епископ К. Преславски”
Библиотека при Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
Библиотека при Технически университет – Габрово
Библиотека при Икономически университет – Варна
Библиотека при Технически университет – Варна