Ретроконверсия на НБКМ

Ретроконверсията на НБКМ за периода 1878 – 1991
• Интернет адрес: http://www.pc-tm.com/abretro/
• Съдържа повече от 220 хиляди записа.
• Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

Условия за теглене на записи от интернет каталозите:
♦ Документи:
– Молба до “РС ТМ” ООД (свободен текст) за ползване на сводния АБ каталог и Ретроконверсията на НБКМ за периода 1878 – 1991
♦ Технически средства (хардуер):
– Достъп до интернет
♦ Програмни средства (софтуер):
– Windows;
– Програмни модули от “Автоматизирана Библиотека”:
Класификатори. Сервизни функции. Настройка
Обработка на книги
Аналитична обработка на статии
Приемане на данни от интернет каталози на АБ