Каталози на библиотеки, работещи с АБ

• Повече от 100 библиотеки, работещи с АБ, са представили електронните си каталози в интернет
• Библиотеките, ползващи АБ, могат да теглят библиографски описания от каталога и да ги зареждат в своите електронни каталози

 В случай, че не успеете да се свържете с избрания интернет каталог, причината най-вероятно е в хардуерен или софтуерен проблем на съответната(ите) машина(и), поддържащи страницата на библиотеката, а не в софтуера на РС-ТМ ООД