Красификатори. Сервизни функции. Настройка

klasif-png

Програмният продукт АБ поддържа 45 класификатора (речници, номенклатури), които улесняват въвеждането на библиографска информация.

 

Задължителен при първоначална инсталация.

Цел и предимства на класификаторите:

  • Веднъж въведена, информацията не се вписва втори път, а само се избира и автоматично се попълва при обработката на отделните заглавия;
  • Спестяват време за описание на библиотечните документи;
  • Предпазват базите от допускане на правописни грешки.

tools

Сервизни функции

  • Архивиране и осигуряване на въвежданата информация на локален компютър или сървер;
  • Синтактична проверка за записите от класификаторите или базите;
  • Проверка за дублирани текстове в класификаторите;
  • Замяна на един текст от базите или класификаторите с друг;
  • Сервизни функции, коригиращи базата след спиране на ток;
  • Други сервизни функции, осигуряващи стабилна работа на базата данни.

users_processНастройка и администриране на системата

Възможност за задаване на нови потребители, изтриване на такива, задаване и промяна на пароли за достъп, определяне на специфични дейности за конкретен потребител.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.