Разработен и внедрен специализиран софтуер за управление на музейна експозиция в:

⇒ Регионален исторически музей – гр. Плевен

⇒ Литературно-художествен музей “Чудомир” – гр. Казанлък

⇒ Исторически музей – гр. Батак

Разработен и внедрен специализиран софтуер за управление на експозиция в галерия:

⇒ Художествена галерия “Елена Карамихайлова” – гр. Шумен