Актуални проекти

Дигитализация
I. Дигитализация с програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ (АБ):

Библиотеките притежават множество редки и ценни издания и са едни от най-големите вносители на културно съдържание в базата данни Европеана. Това предполага създаването на дигитални колекции, които да се представят лесно и извън библиотеката.

Дигитализация е процес на конвертиране на информация в цифров формат. Резултатът е дигитално копие. Най-общо това е поредица от дейности, насочени към: запазване и дългосрочно съхранение на библиотечните документи; избягване на дублирането на едни и същи документи в различни библиотеки (спестяване на финансови средства и висококвалифициран труд); осигуряване на лесен, бърз и отдалечен достъп до тях.

Възможности за прикачване на сканирани обекти

Към всички основни фондове на АБ – книги, периодични издания, статии, нотни издания, некнижни носители, библиографии могат да се прикачват сканирани обекти:

  • корица
  • съдържание
  • пълен текст
  • прикачен файл (създаден с Word, Excel, обикновен текстови редактор и др.)
  • музикален файл
  • сканирано изображение и конвертирано в HTML файл.
  • отделни или всички страници от книга, списание или периодично издание

Прикачваните към АБ файлове могат да бъдат в различни формати – pdf, doc, xls, txt, htm, jpg, mp3 и други.

Технология на прикачването на сканирани обекти

Скоростта, качеството на сканиране, превръщането на сканираните изображения в текст (OCR) зависят от техническите средства, с които разполагат библиотеките. В някои от тях има най-съвременни book-скенери, които значително съкращават процеса и го отделят като самостоятелно работно място, а други ползват настолни скенери на работните места за въвеждане на данни в библиотечните фондове.

Чрез модула „Пълнотекстови бази данни. Сканиране” АБ позволява прикачването на дигитални обекти и в двата случая. В първия случай това се извършва от техническо лице, което не е специалист библиотекар. Във втория – самите библиотекари присъединяват дигиталните копия към фондовете на библиотеката.

II. Изграждане на сводни дигитални каталози на региона от различни тематични области: литература, фолклор, обичаи, традиции, архиви, снимки и т.н.

На сървър или локален персонален компютър се инсталира софтуер за описание на конкретно избрана от Вас дигитална колекция. Не се изисква на този компютър да е инсталиран библиотечен софтуер. Определени лица (потребителско име и парола)  ще имат възможност да въвеждат конкретна информация от своите фондове. Тази колекция ще може да се допълва и редактира напред във времето. Ще се запазва и информация за собственика на записа. В последствие така събраната база ще се представи в Интернет като специфична за региона или библиотеката дигитална колекция с търсене по основните й показатели, както и по всяка дума от описанието. Тази информация може да бъде събирана и обогатявана непрекъснато. Тези системи ще имат възможност да изпращат събраната информация по вид на библиотечните документи (книги, периодика, статии, пощенски картички и др.) към Европеана.

При отсъствие на скенер, по-малките библиотеки ще могат да предоставят ценните и редки издания за сканиране във библиотеки или други ведомства с подходящи скенери с придружителни списъци.

При желание можем да предложим и скенери под наем.


Изградени до сега дигитални колекции:


Всяко наше предложение може да бъде развивано и обогатено при съвместни консултации с Възложителите.