Потребители на програмен продукт Автоматизирана библиотека (АБ)

Библиотека
Населено място
Година
Идва от
Университетски библиотеки
1 Югозападен университет „Неофит Рилски“ Благоевград 2006 ISIS
2 Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ) Ботевград 2011 WINISIS
3 Бургаски свободен университет Бургас 1995 WINISIS
4 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас 2006 WINISIS
5 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ Варна 2001 ISIS
6 Технически университет Варна 1998
7 ШУ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование Варна 2004 ISIS
8 Икономически университет Варна 2004 ISIS
9 Медицински университет Варна 2006 GLAS
10 Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ (ВВМУ) Варна 2016 LIBIS
11 Великотърновски университет В. Търново 2002
12 ВТУ – Австрийска библиотека В. Търново 2003
13 ВТУ – Немска библиотека В. Търново 2005
14 ВТУ – ФБ Математика и информатика В. Търново 2005
15 ВТУ – ФБ Философски факултет В. Търново 2005
16 ВТУ – ФБ Стопански факултет В. Търново 2005
17 ВТУ – ФБ Педагогически факултет В. Търново 2005
18 ВТУ – ФБ Балканистичен център В. Търново 2005
19 ВТУ – ФБ Православно-богословски факултет В. Търново 2005
20 ВТУ – ФБ Исторически факултет В. Търново 2005
21 ВТУ – Славистичен център В. Търново 2010
22 ВТУ – Институт „Конфуций“ В. Търново 2013
23 ВТУ – Авериканска библиотека В. Търново 2017
24 Технически университет Габрово 1998 собств.
25 ШУ – Педагогически колеж Добрич 2002 WINISIS
26 Висше училище Международен колеж – Албена Добрич 2008
27 ПУ – филиал „Любен Каравелов“ Кърджали 2005 EXCEL
28 ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив 2004 ISIS
29 Технически университет Пловдив 2004
30 Медицински университет Пловдив 2004
31 Аграрен университет Пловдив 1998
32 Университет за хранителни технологии Пловдив 1995
33 Висше училище по сигурност и икономика (ВУСИ) Пловдив 2006
34 Технологичен колеж – филиал на РУ Разград 2011
35 Русенски университет „Ангел Кънчев“ Русе 1998
36 Австрийска библиотека „Елиас Канети“ Русе 2006
37 Стопанска академия „Димитър Ценов“ Свищов, обл. В. Търново 2003 ISIS
38 РУ „Ангел Кънчев“ – филиал Силистра 2001
39 ПУ „Паисий Хилендарски“ – филиал Смолян 2005
40 ЦДУ при ВСУ Смолян 2006
41 УНСС София 1996 собств.
42 Университет по архитектура, строителство и геодезия София 1996 ISIS
43 Химикотехнологичен и металургичен университет София 2000
44 СУ – Философски факултет София 2002
45 Национална художествена академия София 1998
46 НМА „Панчо Владигеров“ София 1996
47 МУ – Стоматологичен факултет София 2001
48 Висше училище по застраховане и финанси София 2003
49 ВСУ „Любен Каравелов“ София 2003
50 Медицински университет София 2004 GLAS
51 Колеж по МТМ (Датски колеж) София 2004
52 НСА „Васил Левски“ София 2006 ISIS
53 МГУ „Св. Иван Рилски“ София 2006
54 Академия на МВР София 2006 собств.
55 УниБИТ София 2007
56 УниБИТ – библиотечна лаборатория (LibLab) София 2012
57 Институт за литература – БАН София 2007
58 Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ София 2013 WINISIS
59 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ София 2014 WINISIS
60 Висше училище по телекомуникации и пощи София 2019
61 Тракийски университет – Педагогически факултет Стара Загора 1995
62 Тракийски университет – Медицински факултет Стара Загора 2008 ISIS
63 Тракийски университет – Медицински колеж Стара Загора 2010
64 Тракийски университет – Медицински колеж Хасково 2012
65 ШУ „Константин Преславски“ Шумен 1996
66 ШУ – Педагогически факултет Шумен 1996
67 ШУ – Чуждоезикова читалня Шумен 1996
Библиотека
Населено място
Година
Идва от
Регионални библиотеки
1 РБ „Димитър Талев“ Благоевград 2013 ISIS
2 РБ „Михалаки Георгиев“ Видин 2015 WINISIS
3 РБ „Христо Ботев“ Враца 2004 ISIS
4 РБ „Беню Цонев“ Ловеч 1998
5 РБ „Гео Милев“ Монтана 2015 WINISIS
6 РБ „Никола Фурнаджиев“ Пазарджик 2011 WINISIS
7 РБ „Светослав Минков“ Перник 2018 ISIS
8 РБ „Христо Смирненски“ Плевен 2002
9 РБ „Партений Павлович“ Силистра 2004
10 РБ „Николай Вранчев“ Смолян 2006 ISIS
11 РБ „Захарий Княжески“ Ст. Загора 1995
12 РБ „Христо Смирненски“ Хасково 2000  собств.
13 РБ „Стилян Чилингиров“ Шумен 2006  WINISIS
Библиотека
Населено място
Година
Идва от
Читалищни, общински и градски библиотеки
1 ЧБ „Петко Рачев Славейков 1901“ с. Аврен, обл. Варна 2009 WINISIS
2 ЧБ „Васил Левски 1869“ Айтос, обл. Бургас 2006
3 ЧБ „Бъдеще 1894“ Априлци, обл. Ловеч 2008 WINISIS
4 ЧБ „Светлина 1895“ Априлци, обл. Ловеч 2008
5 ГБ „Паисий Хилендарски“ Асеновград, обл. Пловдив 2013 ISIS
6 ЧБ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик (обл. Добрич) 2006
7 ЧБ „Васил Левски 1959“ Балчик (обл. Добрич) 2015
8 ЧБ „Никола Вапцаров 1894“ Банско (обл. Благоевград) 2006
9 ЧБ „Васил Коларов 1945“ с. Барутин (обл. Смолян) 2008
10  ЧБ „4 Май 1897“ Батак (обл. Пазарджик) 2004
11 ЧБ „Светлина 1904“ Белоградец, обл. Варна 2013
12 ЧБ „Никола Йонков Вапцаров 1866“ Благоевград 2016 WINISIS
13 ЧБ „Лоза 1870“ Бобошево, обл. Кюстендил 2008
14 ЧБ „Христо Ботев 1934“ Божурище, обл. София 2017
15 ЧБ „Напредък 1908“ с. Борима, общ. Троян, обл. Ловеч 2008
16 ЧБ „Пейчо Минев 1905“ с. Братя Даскалови, обл. Ст. Загора 2008
17 ЧБ „Васил Петлешков 1874“ Брацигово, обл. Пазарджик 2005
18 ЧБ „Отец Паисий 1876“ Брезово, обл. Пловдив 2007
19 ЧБ „Просвета 1891“ Брусарци, обл. Монтана 2006
20 ЧБ „Светлина 1905“ Буново, обл.София 2013
21 ЧБ „Паисий Хилендарски 1928“ Бургас 2006 собств.
22 ЧБ „Христо Ботев 1937“ Бургас 2006
23 ЧБ „Асен Златаров 1940“ Бургас 2006 собств.
24 ЧБ „Изгрев 1909“ Бургас 2006 собств.
25 ЧБ „Просвета 1927“ Бургас 2006
26 ЧБ „Пенчо Славейков 1983“ Бургас 2006 собств.
27 ЧБ „Любен Каравелов 1940“ Бургас 2006
28 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ Бургас 2006 собств.
29 ЧБ „Пробуда 1880“ Бургас 2006
30 ЧБ „Фар 1946“ Бургас 2006
31 ЧБ „Съзнание 1919“ с. Бъркачево, обл. Враца 2010
32 ЧБ „Пробуда 1928“ Бяла, обл. Варна 2008
33 ЧБ „Просвета 1927“ Варна 2001
34 ЧБ „Васил Левски 1945“ Варна 2004
35 ЧБ „Варненски будители 1926“ Варна 2004
36 ЧБ „Христо Ботев 1928“ Варна 2006
37 ЧБ „Елин Пелин 1977“ Варна 2007
38 ЧБ „Отец Паисий 1934“ Варна 2009
39 ЧБ „П. Р. Славейков 1928“ Варна 2018
40 ЧБ „Развитие 1874“ Велики Преслав, обл. Шумен 2006
41 ЧБ „Васил Левски 1904“ Велинград, обл. Пазарджик 2005
42 ЧБ „Отец Паисий 1893“ Велинград, обл. Пазарджик 2004
43 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1905“ Велинград, обл. Пазарджик 2006
44 ЧБ „Просвета 1905“ с. Ветрино, обл. Варна 2007
45 ЧБ „Просвета 1927“ с. Вировско, обл. Враца 2010
46 ЧБ „Христо Ботев 1911“ с. Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч 2008
47 ЧБ „Димитър Благоев 1907“ Вълчи дол, обл. Варна 2008
48 ЧБ „Пробуда 1871“ Върбица, обл. Шумен 2008
49 ЧБ „Зора 1904“ с. Габаре, обл. Враца 2010
50 ЧБ „Пробуда 1930“ с. Голец, обл. Ловеч 2014
51 ЧБ „Развитие 1872“ с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч 2008
52 ЧБ „Пробуда 1908“ с. Грамада, обл. Видин 2015
53 Градска библиотека при Дом на културата „Енергетик“ Гълъбово, обл. Ст. Загора 2009
54 ЧБ „Просвета 1905“ с. Дебнево, общ. Троян, обл. Ловеч 2008
55 ЧБ „Родопска просвета 1923“ Девин, обл. Смолян 2007
56 ЧБ „Просвета 1900“ Девня, обл. Варна 2016
57 ЧБ „Хр. Смирненски 1924“ Джебел, обл. Кърджали 2015 ISIS
58 ГБ „Пеньо Пенев“ Димитровград, обл. Хасково 2001
59 ЧБ „Йордан Йовков 1870“ Добрич 2016
60 ЧБ „Просвета 1897“ с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца 2008
61 ЧБ „Илия Бешков 1898“ Долни Дъбник, обл. Плевен 2008
62 ЧБ „Изгрев – 1919 г.-гр.Д.Чифлик“ Долни Чифлик, обл. Варна 2017
63 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1919“ с. Дорково, обл. Пазарджик 2007
64 ЧБ „Иван Вазов 1926“ Доспат, обл. Смолян 2008
65 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1895“ Дулово, обл. Силистра 2005
66 ЧБ „Зора 1858“ Дупница, обл. Кюстендил 2014
67 ЧБ „Дружба 1898“ Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич 2008
68 ЧБ „Развитие 1878“ с. Дълбоки,  обл. Стара Загора 2016
69 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1896“ Дългопол, обл. Варна 2004
70 Градска библиотека Елена, обл. В. Търново 2015
71 Общинска библиотека Елин Пелин, обл. София 2006 ISIS
72 ЧБ „Развитие 1893“ Елхово, обл. Ямбол 2009
73 ЧБ „Мургаш 1929“ с. Желява, обл. София-град 2010
74 ЧБ „Пробуда 1926“ с. Згориград, обл. Враца 2010
75 ЧБ „Просвета 1908“ Златоград, обл. Смолян 2009
76 ЧБ „Слънце 1879“ Ихтиман, обл. София 2008
77 ЧБ „Отец Паисий 1942“ с. Кайнарджа, обл. Силистра 2009
78 ЧБ „Христо Ботев 1869“ Калофер, обл. Пловдив 2019
79 ЧБ „Възраждане 1927“ с. Калояновец, обл. Стара Загора 2008
80 ЧБ „Искра 1921“ с. Калояново, обл. Пловдив 2007
81 Общинска библиотека „д-р Иван Богоров“ Карлово, обл. Пловдив 2004
82 ЧБ „Борба 1896“ Кнежа, обл. Плевен 2005
83 ЧБ „Христо Ботев 1879“ Козлодуй, обл. Враца 2004
84 ЧБ „Заря 1909“ с. Кокаляне, обл. София-град 2011
85 ЧБ „Хаджи Ненчо Палавеев 1869“ Копривщица, обл. София 2004
86 ЧБ „Просвета 1919“ с. Костандово, обл. Пазарджик 2012
87 ЧБ „Иван Вазов 1947“ Костинброд, обл. София 2017
88 ЧБ „Пробуда 1932“ с. Красно градище, обл. В. Търново 2010
89 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1924“ Криводол, обл. Враца 2005
90 ЧБ „Пробуда 1912“ Кричим, обл. Пловдив 2005
91 ЧБ „Христо Ботев 1914“ Крумовград, обл. Кърджали 2014
92 ЧБ „Наука 1919“ с. Крумово, обл. Пловдив 2008
93 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1909“ с. Куклен, обл. Пловдив 2007
94 ЧБ „Цветан Гановски 1891“ с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца 2008
95 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1873“ Летница, обл. Ловеч 2008
96 ЧБ „Просвета 1927“ с. Лиляче, обл. Враца 2009
97 ЧБ „Постоянство 1856“ Лом, обл. Монтана 2004
98 ЧБ „Съзнание 1895“ Луковит, обл. Ловеч 2014
99 ЧБ „Братолюбие 1884“ Любимец, обл. Хасково 2004
100 ГБ „Антон Страшимиров“ Мадан, обл. Смолян 2011
101 ЧБ „Н.Й.Вапцаров 1961“ Маджарово, обл. Хасково 2014
102 ЧБ „Просвета 1925“ Мездра, обл. Враца 2005
103 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1910“ с. Мененкьово, обл. Пазарджик 2016
104 ЧБ „Просвета 1915“ Мизия, обл. Враца 2008
105 ЧБ „Христо Ботев 1884“ с. Мирково, обл. София 2007
106 ЧБ „Христо Ботев 1919“ с. Мировяне, обл. София-град 2010
107 ЧБ „Нов живот 1926“ Момчилград 2018
108 ЧБ „Светлина 1925“ с. Момчиловци, общ. Смолян 2008
109 ЧБ “Св.Иван Рилски 1922” с.Мрамор, обл. София 2006
110 ЧБ „Пробуда 1869“ Мъглиж, обл. Ст. Загора 2008 WINISIS
111 ЧБ „Светлина 1938“ Неделино, обл. Смолян 2014
112 ОБ НЧ „Яна Лъскова 1905“ Несебър, обл. Бургас 2004
113 ЧБ „Васил Йорданов 1942“ Нова черна, обл. Силистра 2013
114 ЧБ „Христо Ботев 1872“ Нови пазар, обл. Шумен 2004
115 ЧБ „Земеделец 1874“ с. Ново село, обл. Видин 2007
116 ЧБ „Надежда 1871“ Оряхово, обл. Враца 2014
117 ЧБ „Напред 1903“ Павел баня, обл. Ст. Загора 2008
118 ЧБ „Братство 1874“ Павликени, обл. В. Търново 2000
119 ЧБ „Фар 1930“ с. Паволче, обл. Враца 2008
120 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1897“ Пазарджик 2008
121 ЧБ „Просвета 1929“ с. Пасарел, обл. София-град 2011
122 ЧБ „Просвета 1862“ Перущица, обл. Пловдив 2004
123 ЧБ „Братя Миладинови 1914“ Петрич, обл. Благоевград 2006 ISIS
124 ЧБ „Развитие 1873“ Пещера, обл. Пазарджик 2004
125 ЧБ „Просвета 1901“ Писанец, обл. Русе 2015
126 ЧБ „Съгласие 1869“ Плевен 1998 ISIS
127 ЧБ „Шалом Алейхем 1945“ Пловдив 2005
128 ЧБ „Алеко Константинов 1954“ Пловдив 2005
129 ЧБ „Възраждане 1983“ Пловдив 2005
130 ЧБ „Христо Г. Данов 1904“ Пловдив 2005
131 ЧБ „Съвременник 1986“ Пловдив 2005
132 ЧБ „Иван Вазов 1931“ Пловдив 2008
133 ЧБ „Младост 1983“ Пловдив 2008
134 ЧБ „Петко Р. Славейков 1908“ Пловдив 2008
135 ЧБ „Захарий Стоянов 1984“ Пловдив 2008
136 ЧБ „Бъдеще“ Пловдив 2008
137 ЧБ „Никола Вапцаров 1928“ Пловдив 2008
138 ЧБ „Георги Търнев 1900“ Пловдив 2008
139 ЧБ „Светлина 1939“ Поморие, обл. Бургас 2006
140 ЧБ „Заря 1895“ Правец, обл. София 2004
141 ЧБ „Самообразование 1919“ Приморско, обл. Бургас 2008
142 ЧБ „Алеко Константинов 1884“ Провадия, обл. Варна 2009
143 Общинска библиотека „Алдин Алдинов” Раднево, обл. Ст. Загора 2019  ISIS
144 ЧБ „Просвета 1915“ Раднево, обл. Ст. Загора 2008
145 ЧБ „Напредък 1895“ Радомир, обл. Перник 2006
146 ЧБ „15 септември 1903 г. – 1909“ Разлог, обл. Благоевград 2005
147 ЧБ „Будилник 1898“ Ракитово, обл. Пазарджик 2012
148 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1908“ Раковски, обл. Пловдив 2005
149 ЧБ „Развитие 1931“ Рибарица, обл. Ловеч 2015
150 ЧБ „Христо Ботев 1907“ Роман, обл. Враца 2005
151 ЧБ „Христо Ботев 2000“ Рудозем, обл. Смолян 2009
152 ЧБ „Христо Ботев 1908“ Русе 2004
153 ЧБ „Зора 1866“ Русе 2006
154 ЧБ „Христо Смирненски 1925“ Садово, обл. Пловдив 2007
155 Общинска библиотека „П.Хилендарски“ Самоков, обл. София 2004
156 ЧБ „Отец Паисий 1919“ Сандански, обл. Благоевград 2006
157 ЧБ „Еленка и Кирил Д. Аврамови 1856“ Свищов, обл. В. Търново 2007
158 Градска библиотека Свищов, обл. В. Търново 2004
159 ЧБ „Градище 1907“ Своге, обл. София 2009
160 Градска библиотека Севлиево, обл. Габрово 2005 WINISIS
161 ЧБ „Съзнание – 1907“ Сливница, обл. София 2017
162 ЧБ „Кирил Маджаров 1866“ Смолян 2007
163 ЧБ „Братство 1860“ Смядово, обл. Шумен 2008
164 ЧБ „Бачо Киро 1945“ София (Красно село) 2004
165 ЧБ „Братя Миладинови 1917“ София (Княжево) 2005
166 ЧБ „Възраждане 1928“ София (Подуяне) 2004
167 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1922“ София (Овча купел) 2004
168 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1924“ София (Кр. поляна) 2004
169 ЧБ „Христо Смирненски 1946“ София (Овча купел) 2004
170 ЧБ „Цар Борис ІІІ 1928“ София 2004
171 ЧБ „Николай Хайтов 1936“ София (Изток) 2006 ISIS
172 ЧБ „Пенчо Славейков 1921“ София (Лозенец) 2005
173 ЧБ „Светлина 1940“ София (Стрелбище) 2005
174 ЧБ „Светлина 1906“ София (Кремиковци) 2005
175 ЧБ „Светлина 1928“ София (Горни Лозен) 2005
176 ЧБ „Средец 1926“ София 2005
177 ЧБ „Георги Стойков Раковски 1925“ София (Света троица) 2007
178 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1926“ София (Враждебна) 2007
179 ЧБ „Георги С. Раковски 1927“ София (Лозенец) 2007
180 ЧБ „Антон Страшимиров 1926“ София 2007
181 ЧБ „Добри Чинтулов 1935“ София (Дианабад) 2008
182 ЧБ „Искра 1959“ София (Орландовци) 2008
183 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1921“ София (Драгалевци) 2009
184 ЧБ „Бъднина“ София (ж.к. Младост 4) 2010
185 ЧБ „Св.Св. Кирил и Методий 1922“ София (кв. Модерно предградие) 2010
186 ЧБ „Факел 1920“ София 2011
187 ЧБ „Пенчо Славейков 1919“ София (кв. Малашевци) 2013
188 ЧБ „Просвета 1919“ София (кв. Требич) 2016
189 ЧБ „Пробуда 1897“ Средец, обл. Бургас 2004
190 ЧБ „Родина“ Стара Загора 1996 ISIS
191 ЧБ „Св. Климент Охридски 1858“ Стара Загора 2008
192 ЧБ „Гео Милев 1907“ Старосел, обл. Пловдив 2005 WINISIS
193 ЧБ „Развитие 1895“ Стражица, обл. В. Търново 2008
194 ЧБ „Съединение 1875“ Съединение, обл. Пловдив 2009
195 ЧБ „Просвета 1947“ Сърница, обл. Пазарджик 2005
196 ЧБ „Съгласие 1896“ Тетевен, обл. Ловеч 2006
197 ЧБ „Пробуда 1907“ с. Тетово, обл. Русе 2011
198 ЧБ „Св. Св. Кирил и Методий 1894“ Тополовград, обл. Хасково 2007
199 ЧБ „Отец Паисий 1927“ с. Три кладенци, обл. Враца 2010
200 ЧБ „Пенчо Славейков 1871“ Трявна, обл. Габрово 2005
201 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1873“ Тутракан, обл. Силистра 2004
202 ЧБ „Яне Сандански“ Хаджидимово, обл. Благоевград 2006
203 ЧБ „Заря 1858“ Хасково 2004
204 ЧБ „Иван Вазов 1904“ Хисаря, обл. Пловдив 2005
205 ЧБ „Светлина – Царевец 1927“ с.Царевец, обл. В.Търново 2012
206 ЧБ „Георги Кондолов 1914“ Царево, обл. Бургас 2004
207 ЧБ „Пробуда 1932“ ЧБ „Пробуда 1932“ 2008
208 ЧБ „Огнище 1930“ с.Челопек, обл. Враца 2010
209 ЧБ „Никола Й. Вапцаров 1908“ Червен бряг, обл. Плевен 2005
210 ЧБ „Знание 1906“ с. Черни Осъм, общ. Троян обл. Ловеч 2008
211 ЧБ „Пробуждане 1906“ с. Чирен, обл. Враца 2010
212 ЧБ „Пейо К. Яворов 1867“ Чирпан, обл. Ст. Загора 2004
213 ЧБ „Светлина 1902“ Шипково, обл. Ловеч 2014
214 ЧБ „Асен Златаров 1872“ Шумен 2005
215 ЧБ „Боян Пенев 1949“ Шумен 2005
216 ЧБ „Стилян Чилингиров 1963“ Шумен 2005
217 ЧБ „Тодор Петков 1963“ Шумен 2005
218 ЧБ „Добри Войников 1856“ Шумен 2006 WINISIS
219 ЧБ „Наука 1901“ Ябланица, обл. Ловеч 2004
Библиотека
Населено място
Година
Идва от
Училищни библиотеки
1 78 СОУ „Христо Смирненски“ Банкя 2013
2 НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Благоевград 2007 ISIS
3 ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ Благоевград 2007 ISIS
4 3 СОУ „Димитър Талев“ Благоевград 2007 ISIS
5 5 СОУ „Георги Измирлиев“ Благоевград 2007 ISIS
6 6 СОУ „Иван Вазов“ Благоевград 2007 ISIS
7 7 СОУ „Кузман Шапкарев“ Благоевград 2007 ISIS
8 СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ Благоевград 2007 ISIS
9 ГПАЕ „Гео Милев“ Бургас 2009
10 ГЧЕ „Васил Левски“ Бургас 2006
11 ОУ „Братя Миладинови“ Бургас 2006
12 Немска езикова гимназия „Гьоте“ Бургас 2018
13 МГ „д-р Петър Берон“ Варна 2005
14 Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ Варна 2005
15 8 СОУПЧЕ „Александър С. Пушкин“ Варна 2008
16 Първа езикова гимназия Варна 2016
17 ЧПГ Американски колеж – АРКУС В. Търново 2003
18 СУ „Христо Ботев“ Джебел, обл. Кърджали 2017
19 СОУ „Св. Кл. Охридски“ Костенец, обл. София 2011
20 СОУ „Любен Каравелов“ Несебър, обл. Бургас 2006
21 Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“ Пазарджик 2018
22 ГПЧЕ „Симеон Радев“ Перник 2014
23 СОУ „Никола Й. Вапцаров“ Петрич, обл. Благоевград 2005
24 Математическа гимназия „Гео Милев“ Плевен 2017
25 Национална търговска гимназия Пловдив 2005
26 СОУ „Васил Левски“ Роман, обл. Враца 2016
27 I СОУ „Св. Климент Охридски“ Сандански, обл. Благоевград 2014
28 2 СОУ „Николай Катранов“ Свищов, обл. В. Търново 2003
29 Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ Свищов, обл. В. Търново 2008
30 Езикова гимназия „Пейо Яворов“ Силистра 2013
31 ПГСУАУ „Атанас Буров“ Силистра 2013
32 ПМГ „Св. Климент Охридски“ Силистра 2016
33 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Смядово, обл. Шумен 2016
34 ПГ „ген. Владимир Заимов“ Сопот, обл. Пловдив 2016
35 І Английска гимназия София 2004
36 Строителна гимназия „Христо Ботев“ София 2006
37 СМГ „Паисий Хилендарски“ София 2016
38 ПГ по транспорт „Макгахан“ София 2007
39 Национално музикално училище „Любомир Пипков“ София 2014
40 1 СУ „Пенчо П. Славейков“ София 2019
41 2 СУ „акад. Емилия Станев“ София 2014
42 7 СУ „Свети Седмочисленици“ София 2006
43 17 СУ „Дамян Груев“ София 2008
44 18 СУ „Уилям Гладстон“ София 2019
45 25 ОУ „д-р Петър Берон“ София 2014
46 51 СУ „Елисавета Багряна“ София 2015
47 59 ОУ „Васил Левски“ София 2014
48 68 СУ „акад. Н. Обрешков“ София 2014
49 69 СУ „Димитър Маринов“ София 2014
50 81 СУ „Виктор Юго“ София 2014
51 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ София 2019
52 105 СУ „Атанас Далчев“ София 2017
53 133 СУ „А. С. Пушкин“ София 2015
54 136 ОУ „Любен Каравелов“ София 2014
55 139 ОУ „Захарий Круша“ София 2015
56 150 ОУ „Цар Симеон Първи“ София 2015
57 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ София 2015
58 163 ОУ „Черноризец Храбър“ София 2014
59 166 СУ „Васил Левски“ София 2017
60 Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография София 2017
61 Средно Художествено Училище за прил. изкуства Трявна, обл. Габрово 2005
62 ОУ „Любен Каравелов“ Хасково 2007
Библиотека
Населено място
Година
Идва от
Специализирани (ведомствени) библиотеки
1 Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Роза“ с. Асеновец, обл. Сливен 2012
2 Исторически музей Батак, обл. Пазарджик 2018
3 Дом за деца „Васил Петлешков“ Брацигово, обл. Пазарджик 2013
4 Фирма „Ноубъл Пропъртиз“ Бургас 2003
5 Български морски квалификационен център (БМКЦ) Варна 2011
6 Детски оздравителен лагер „Радуга“ – СОК „Камчия“ Варна 2013
7 ДП „Пристанищна инфраструктура“ Варна 2019
8 Литературно-художествен музей “Чудомир” Казанлък 2016
9 Българска църква Одрин 2007
10 Фондация „Миньо Балкански“ с. Оряховица, обл. Ст. Загора 2003
11 Исторически музей Оряхово, обл. Враца 2014
12 Регионален исторически музей Пазарджик 2011
13 Педагогическа библиотека Пловдив 2005 EXCEL
14 Институт за зеленчукови култури „Марица“ Пловдив 2008
15 Сдружение „Общество Път на мъдростта“ (Дом на мъдростта) Пловдив 2009
16 Градски исторически музей Самоков, обл. София 2019
17 Църковна библиотека „Св. Висарион Смоленски“ Смолян 2007
18 Народно събрание София 2013 ISIS
19 Български олимпийски комитет София 2003 ISIS
20 Министерство на околната среда и водите София 2004
21 Министерство на финансите София 2010
22 Библиотека по геология към МОСВ София 2004
23 Изпълнителна агенция по околна среда София 2004
24 БТК София 1996
25 Софийска градска прокуратура София 2005
26 УСБАЛНП „Св. Наум“ София 2006
27 УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ ЕАД София 2007
28 Карол Капитал Мениджмънт ЕАД София 2008
29 Дом за деца „Петко Славейков“ София 2009
30 „Софарма“ АД София 2009
31 Индологическа фондация „Изток-Запад“ София 2011
32 Адвокатско дружество „Боянов и Ко“ София 2012
33 Съюз на българските художници София 2016 собств.
34 Исторически музей Стара Загора 1998
35 Военен клуб Шумен 2008
36 Български културни институти – 11 бр. Европа –

Берлин

Братислава

Будапеща

Варшава

Виена

Лондон

Москва

Париж

Прага

Рим

Скопие

2015

Ползващи новата платформа „АБ УЕБ“ (19)


Регионални

1. РБ „проф. Беню Цонев“ – Ловеч

2. РБ „Христо Смирненски“ – Плевен

3. РБ „Гео Милев“ – Монтана

4. РБ „Христо Смирненски“ – Хасково

5. РБ „Партений Павлович“ – Силистра

6. РБ „Димитър Талев“ – Благоевград

7. РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора

8. РБ „Христо Ботев“ – Враца

Университети

1. НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – София

2. НМА „проф. Панчо Владигеров“ – София

3. ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ – Варна

4. Технически университет – Варна

5. ШУ „Еп.К.Преславски“ – Шумен

6. Аграрен университет – Пловдив

Други

1. Народно събрание – София

2. Библиотека Родина – Стара Загора

3. НЧ „Цар Борис III 1928“ – София

4. НЧ „Св.Св.Кирил и Методий 1985“ – Бургас

5. 20. ОУ „Тодор Минков“ – София