Библиотеки в област Плевен,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (8)

РБ “Христо Смирненски” – Плевен

НЧ “Борба 1896” – Кнежа (обл. Плевен)
НЧ “Илия Бешков 1898” – Долни Дъбник (обл. Плевен)
НЧ “Ракитин – 1969” – Плевен
НЧ “Съгласие 1869” – Плевен
НЧ ”Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг (обл. Плевен)

Математическа гимназия “Гео Милев” – Плевен

Регионален исторически музей – Плевен