Библиотеки в област Кюстендил,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (2)

ЧБ „Лоза 1870“ – гр. Бобошево 
ЧБ „Зора 1858“ – гр. Дупница