Библиотеки в област Кърджали,
работещи с програмен продукт Автоматизирана библиотека (4)

Пловдивски университет – филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали 
ЧБ „Христо Ботев 1914“ – гр. Крумовград
ЧБ „Христо Смирненски 1924“ – гр. Джебел
СУ „Христо Ботев“ – гр. Джебел