Библиотеки в област Кърджали,
работещи с програмен продукт Автоматизирана Библиотека (6)

ПУ “П.Хилендарски” – филиал “Л. Каравелов” – Кърджали

НЧ “Нов живот 1926” – Момчилград (обл. Кърджали)
НЧ “Хр. Смирненски – 1924” – Джебел (обл. Кърджали)
НЧ “Христо Ботев 1914” – Крумовград (обл. Кърджали)

ОУ “Н. Й. Вапцаров” – с. Рани лист (обл. Кърджали)
СУ “Христо Ботев” – Джебел (обл. Кърджали)