Приемане на данни

 Чрез модула лесно и ефективно се извличат, редактират и добавят данни към каталога на библиотеката, посредством интернет, като не се налага тотално заключване на базата.

Приемането на данни чрез интернет може да става от:
  • Ретро конверсия на НБКМ, формат АБ;
  • Сводни каталози на библиотеки, изградени с АБ;
  • Интернет каталози на библиотеки, работещи с АБ.
Технически изисквания на модула:
  • Връзка с интернет;
  • Пощенска кутия с достъп до POP3 и SMTP.
Програмни изисквания на модула:
  • Операционна система Windows всички версии;
  • Програмни модули от АБ:
– Класификатори. Сервизни функции. Настройка;
– Обработка на книги;
– Приемане на данни от библиотеки, работещи с АБ.

Всеки един от модулите представлява самостоятелна и завършена програма, позволяваща да се автоматизират съответните библиотечни дейности.

Неизменна част от системата е модул Класификатори – без него не могат да се ползват останалите.